Momentum Arkitekter

Silva Green Fuel

Silva Green Fuel

12.10.2015

Tofte cellolusefabrikk på Hurum skal gjøres om til et anlegg for produksjon av biodrivstoff som er CO2-nøytralt . Statkraft og svenske Södra står bak selskapet. Momentum Arkitekter inngår i en gruppe med ÅF Consult og amerikanske Amec Foster Wheller som skal forestå all planlegging.