Momentum Arkitekter

Fra idé til ferdig bygg.

Vi utvikler bygg og interiører som gir virksomhetene styrket identitet, produktiv energi og økt verdi.

Nye kollegaer

20.05.2019

Etter påsken fikk vi to nye medarbeidere, Vi ønsker Nava Shahin og Sander Slette Haugli velkommen til Momentum arkitekter.

Skjedd siden sist!

07.03.2019

I det siste har vi fått flere spennende oppdrag. Vi er nå godt i gang med utvikling av LHLs nye klinikk på Storo, og har nylig satt i gang arbeider med kreftavdelingen ved Vestre Viken Sykehus. Vi jobber også med blant annet delrehabilitering av Diakonhjemmet Sykehus og med modernisering av kontorene til Rederiforbundet. Byggingen av en hytte i Staverns skjærgård er også godt i gang.

Vi har ansatt fire nye arkitekter

07.03.2019

I løpet av de siste månedene har vi fått fire nye kolleger. Vi ønsker Candice Brand, Kinnera Tanuku-Moltzau, Liidia Grinko og Kirill Kadyrov velkommen. Vi er glade for å ha dere i teamet vårt.

Vi har ansatt to nye praktikanter

25.09.2018

Magnus Knutsson og Gustave Kamanzi er nå ansatt som praktikanter hos oss. Magnus studerer arkitektur ved NTNU, og har fra tidligere en bachelorgrad i samfunnsgeografi fra UiO. Gustave er student ved Arkitektur – og Design høyskolen i Oslo. Han har tidligere jobbet som praktikant hos Equator Paris Architecture. Vi ser frem imot å ha dem hos oss det neste året!

Nye medarbeidere

11.04.2018

Etter påske fikk vi to nye dyktige medarbeidere med oss i Momentum. Kjersti Bakkejord og Hans Petter Brenk Rønning skal begge bli med i arbeidsteamet for Haugesund sykehus. Vi er veldig glade for å ha dem med oss og ønsker dem hjertelig velkommen!

Første spadestikk for Haugesund Sykehus

22.01.2018

Fredag 12.1. ble det første spadestikket tatt og dermed startet utbyggingen av Haugesund sykehus. Byggearbeidene forventes pågå i tre år og sykehuset skal stå klart til innflytting i 2021.

Rådhusgaten 25

Rådhusgaten 25

19.09.2017

De nye kontorene for Grindaker Landskapsarkitekter i Rådhusgaten 25 begynner å bli ferdige. Prosjektet omfatter totalrehabilitering av hele etasjen med ny ventilasjon, belysning, overflater og interiørkonsept.

Ny kollega

28.08.2017

Vi har ansatt interiørarkitekt Hanna Guriby, som skal bli en del av arbeidsgruppen for Haugesund sjukehus. Vi ønsker henne varmt velkommen!

Vi har ansatt ny praktikant

12.06.2017

Mette Biström er nå ansatt som vår nye praktikant. Mette har tatt sin bachelor ved Tammerfors Tekniska Universitet i Finland, men har tilbragt det fjerde året som utvekslingsstudent ved AHO i Oslo. Vi ser frem imot å ha Mette hos oss det neste året!

Ny grafisk profil!

22.05.2017

Vi har lansert vår nye grafiske profil og nettside! Velkommen! Vår nye grafiske profil og nettside er utarbeidet i samarbeid med WORK og Simpleness.

Nye kollegaer

10.05.2017

Vi har i aprilmåned ansatt 2 nye arkitekter, Alan Martinez de Pedro og Anne Margrete Petersen. De skal begge være en del av arbeidsgruppen for Haugesund sykehus. Vi ønsker begge hjertelig velkommen!

Odvar Solbergs Vei

Odvar Solbergs Vei

18.08.2016

Grunnarbeidene er ferdige og omsorgsboligene på Odvar Solbergs vei er under oppføring.

Senter for protonbehandling KSK

18.08.2016

Momentum Arkitekter har i samarbeid med OEC utført ekstern kvalitetssikring av konseptfasen med skisseprosjekt for et nytt senter for partikkelterapi og protonbehandling. Oppdraget er utført for Sykehusbygg HF, og prosjektet innebærer planlegging av en ny type spesialisert behandlingstilbud innen det norske helsevesenet.

Strømsveien 96

Strømsveien 96

18.08.2016

Byggearbeidene er i full gang ved Strømsveien 96. Bygget skal stå ferdig i løpet av høsten.

Momentum Arkitekter inngår rammeavtale med Vestre Viken HF

18.08.2016

Momentum Arkitekter har som del av en gruppe ledet av OEC inngått rammeavtale med Vestre Viken HF for diverse rådgivende og administrative tjenester innen bygg og eiendom. Dette innebærer prosjektfaglig bistand i forbindelse med strategi- og planprosesser i tidligfasen.